Poland

 

 

Delegates

National Global Change Committees

Malgorzata Gutry-Korycka 
Hydrology Department
Faculty of Geography and Regional Studies
University of Warsaw
Str. Krakowskie Przedmiescie 30
PL-00-927 Warsaw
 

Phone: +48 22 5520665
Email: msgutryk [at] uw.edu.pl
Weblink

 

Andrzej Kedziora (Vice)
Institute for Agriculture and Forest Environment 
Polish Academy of Sciences
Bukowska 19
60-809 Poznan, Poland

Phone: + 48 61 8475 603
Email: kedan [at] man.poznan.pl 
Weblink

Polish National Committee of International Geosphere-Biosphere - Global Change Programme
 
Members:
Malgorzata Gutry-Korycka (Chair)
Andrzej Kedziora (Vice-Chair)
Tomasz Brandy
Alicja Breymeyer
Andrzej Ciolkosz
Wojciech Froehlich
Piotr Glowacki
Stefan Godzik
Krystyna Grodzinska
Krzysztof E. Haman
Jacek A. Jania
Zdzislaw Kaczmarek
Andrzej Kostrzewski
Krzysztof Kozuchowski
Maciej Krapiec 
Zbigniew Kundzewicz
Jan Kus
Andrzej Marsz
Miroslaw Mietus
Emil Nalborczyk
Tadeusz Niedzwiedz
Maciej Nowicki
Stanislaw Rakusa-Suszczewski
Kazimierz Rozanski
Kazimierz Rykowski
Lech Ryszkowski
Maciej Sadowski
Leszek Starkel
Maciej Zalewski
Tomasz Zylicz
 
Contact:
Katarzyna Chwedorzewska
Department of Antarctic Biology PAS, Polish Academy of Science
Ustrzycka 10/12
02973 Warsaw, Poland
 

Email: kchwedorzewska [at] go2.pl